Çağrı Merkezi : 444 8 129

InfoTank

Tank Otomasyon Sistemi

TURKSİST Tank Otomasyon Sistemi (InfoTank), istasyonlarda, şantiyelerde ya da depolama tesislerinde bulunan yakıt tanklarındaki ikmallerin yönetimi ve kontrollerini sağlamaktadır.
Sistem, yakıt cinsi, dolum hareketleri, yakıt çıkış hareketleri, stok, seviye (lt/cm), sıcaklık, alarm, anlık / saat / tarih arası detaylı raporlama, hareket tabloları gibi birçok veri analizini yaparak pompa otomasyon sistemi ile arasında mutabakatları yapar. Sistem, Pompa otomasyon sistemi ile entegre çalıştığı gibi istenildiğinde sadece tek başına Tank Konsol cihazı takılarak da kullanılır. Sistem yurt içinde ve yurt dışında kullanılan tüm kablolu, kablosuz ya da radar seviye ölçüm cihazları (Probe) ile haberleşmektedir.

Manifold;

Tank Otomasyon Sisteminde manuel ya da otomatik manifold kullanılmaktadır. Manifold kullanılan tanklarda veri karışıklığı ile karşılaşılmaz. Birden fazla tank birbirine manifold ile bağlanabilmektedir. Kullanıcılar hiçbir sorun ile karşılaşmadan sistemi kullanabilmektedirler. Manifold sistemi ile kesintisiz yakıt çıkışı sağlanmaktadır. Manifold’a dahil tankların verileri EPDK sürecinde net olarak stok incelemesinin yapılabilmesi mümkün olacaktır.

Dinamik Kalibrasyon;

Tank otomasyon sistemi yazılımı içinde Dinamik Kalibrasyon yazılımı mevcuttur. Mevcut tankların kalibrasyonu yok ise, istasyon ya da şantiyelerdeki pompadan yakıt çıkışı yapılırken sistem otomatik olarak hassas Dinamik Kalibrasyon yapar. Bu işlem uzun süreli ve maliyeti çok yüksek olan ekstra kalibrasyon işlemini ortadan kaldırarak zaman ve maliyetlerden tasarruf sağlamaktadır.

Yazılım ve Donanım Özellikleri

Online ve Offline çalışma özelliği

PC veya Endüstriyel tabanlı otomasyon seçeneği

Sınırsız dolum ikmali

Vardiya sistemi

ERP sistemlerine entegre

Detay raporlama

Yakıt Dalgalanma veri filtresi

Yakıt ikmal (dolum) takibi

Yakıt stok yönetimi

Yakıt Giriş / Çıkış Yönetim ve Kontrol

Manifold sistemi

Dinamik Kalibrasyon

  • Sistem; istasyonlarda, şantiyelerde ya da depolama tesislerinde bulunan yakıt tanklarındaki dolum ve çıkış yönetimini, kontrolünü sağlayarak kayıp ve kaçağı engelleyen bir çözümdür.
  • Tank Otomasyon Sistemi ve diğer entegre otomasyon sistemleri işleyişi kolaylaştırırken, zaman, insan gücü ve maliyetleri minimuma indirmektedir. Ayrıca Dinamik Kalibrasyon ve Manifolt özelliği ile yine kayda değer bir maliyet tasarrufu sağlamaktadır.
  • Sistem yurt içinde ve yurt dışında bulunan saha ekipmanları ile sorunsuz haberleşmektedir.

Çalışma Sistemi

InfoTank

Tank Otomasyon Sistemi

Sistem istasyonlarda, şantiyelerde ya da depolama tesislerinde bulunan yer altı ve yer üstü yakıt tanklarındaki seviye ölçüm cihazlarına (Probe) bağlanarak tank içi hareketleri, anlık stok bilgisi, tank numarası, kapasitesi, yakıt cinsi, yakıt miktarı (lt/cm), yakıt sıcaklığı, su seviyesi (lt/cm), tarih, saat, personel bilgisi gibi
verilerin anlık kayıtlarını yapar.

Tankların durum, kapasite ve içindeki yakıt cinsine göre uygun prob ve ekipmanlar kablolu ya da kablosuz şekilde monte edilir. Merkezi Yakıt Yönetim Sisteminin kurulu olduğu genel merkeze anlık veri gönderimi yapar.

Sistem online ve offline olarak çalışmaktadır.

Merkezi Yakıt Yönetim Sisteminden online olarak tank ekranları izlenmektedir.

Avantajlar

  • Yakıt dolumlarının anlık kontrolü
  • Yakıt dolum ve satışların/çıkışların mutabakatını yapmak
  • Kayıp ya da kaçağın önlenmesi
  • Kolay ve pratik ara yüz ve paneller
  • Zaman ve maliyetlerden tasarruf
  • Dinamik Kalibrasyon ile hassas veri akışı
  • Manifold özelliği ile kesintisiz yakıt satışı